Comunicat: 77/2019 - Tall de servei de RED el dijous 23 de maig de 2019

Benvolgudes i benvolguts,

Ens informen de des de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia que per la necessitat de dur a terme actuacions tècniques, el proper dijous 23 de maig es produirà un tall de servei a l’extranet que només afectarà al mòdul RED de presentació d’escrits. L’horari de l’afectació serà de les 20 a les 22 hores. La previsió és que dins d’aquest horari no podrà accedir-se al mòdul per fer cap actuació per part dels professionals. 

Han escollit aquesta franja horària perquè és una de les de menys activitat.  

Us agrairem que ho tingueu en compte per evitar inconvenients de qualsevol tipus. 

Ben cordialment,