Sentència del Tribunal Suprem sobre la No Exempció del ITPAJD en les adjudicacions i transmissions originades per la dissolució de matrimoni

Benvolguts companys,

Us adjunto la recent Sentència del Tribunal Suprem sobre la NO EXEMPCIÓ del ITPAJD en les adjudicacions i transmissions originades per la dissolució del matrimoni quan regeix un règim econòmic matrimonial de separació de béns, per tal que en feu difusió entre els col·legiats.

Salutacions,