Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificaciˇ de la Llei 2/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures per la lluita contra la morositat en les transaccions comercials.

Benvolguts companys,

Em plau adjuntar-vos la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 2/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures per la lluita contra la morositat en les transaccions comercials.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació.