Extincion de deutes concursals

Benvolguts companys

Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona. Extinció dels deutes concursals que no hagin pogut ser satisfets amb càrrec a la massa activa del concurs per inexistència de béns o drets realitzables dels concursats.

Salutacions,