L'Advocacia Catalana ha presentat una proposta de Llei al CongrÚs dels Diputats amb la qual es poden alleujar les execucions hipotecÓrias sense afectar al sistema hipotecari

L'estudi realitzat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) considera que amb la modificació de determinats articles de la LEC es podria donar solució al debat social derivat de la problemàtica de les subhastes de l'habitatge habitual a Espanya

Barcelona 29/3/2011. Una representació de l'advocacia catalana representada per la presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC), Lídia Condal, el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Pedro L. Yúfera, conjuntament amb els advocats membres de la Comissió de Normativa de l'ICAB, Jesús Sánchez i Vicente Pérez Daudí, han presentat aquest matí davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats una proposta de modificació de determinats articles de la LEC a través dels quals es podria millorar i alleujar les execucions hipotecàries sense afectar el sistema hipotecari.

El CICAC ha fet aquesta proposta arran d'un estudi realitzat sobre la llei hipotecària amb la finalitat de trobar una solució viable davant el debat social suscitat per la problemàtica de les subhastes de l'habitatge habitual hipotecat i la seva adjudicació a l'entitat bancària per un 50 % del valor de taxació. Aquest fet està provocant que al deutor hipotecari se li embarguen els seus béns per la resta del deute que encara li queda pendent, el que comporta que no només perd el seu habitatge, sinó que ha de continuar pagant a l'entitat bancària per una propietat que ja no és seva.

Davant les peticions que s'accepti la dació en pagament, és a dir, que les entitats bancàries acceptin l'habitatge a canvi del deute existent, el CICAC proposa una altra opció, que manté el principi de seguretat jurídica i conservació dels drets adquirits, és dir, es mantenen els pilars bàsics del dret contractual espanyol.

La Comissió de Justícia del Congrés s'ha compromès a estudiar aquesta proposta totalment innovadora, presentada per l'advocacia catalana. Els punts essencials de la proposta del CICAC són: ·

  • Regular un procediment notarial per al lliurament de l'habitatge. A través d'un tràmit ràpid i senzill davant del notari, on estigui ubicat l'habitatge habitual, es permet a l'entitat financera que pugui oferir notarialment al deutor el lliurament de l'habitatge per cancel·lar parcialment el deute hipotecari per un import mínim del 80% del valor de taxació. Amb aquest tipus de tràmit s'aconsegueix a més, potenciar la desjudicialització del procés hipotecari, amb un estalvi important de costos per a l'Administració de Justícia.
  • Modificació de diversos articles de la Llei d'enjudiciament civil per evitar que en la subhasta ningú es pugui adjudicar l'habitatge habitual per sota del 80% del valor de taxació.
  • L'entitat financera no podrà cedir a un tercer l'habitatge que s'adjudiqui, si prèviament no ha intentat el procediment notarial.