A partir del 23/05/2011 - Obligatorietat de la tramitació telemàtica dels expedients de conciliació administrativa previs a la jurisdicció social

Benvolguts companys,

Us recordem que l'Ordre TRE/531/2010, de 4 de novembre, estableix l'obligatorietat de la tramitació telemàtica dels expedients de conciliació administrativa previs a la jurisdicció social per a les persones jurídiques i per a les persones físiques que presenten paperetes de conciliació en nom i interès d'altres persones en l'exercici de la seva activitat professional. D'acord amb la disposició final de l'ordre, la presentació telemàtica serà obligatòria a partir del dia 23 de maig de 2011.

Rebeu una cordial salutació,