La Universitat de Girona i els Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic impartiran el Màster d’Accés a l’Advocacia

  • A partir de 2012 serà necessari superar aquest Màster per accedir a la professió
  • A diferència d'altres països en els que les condicions d'accés a la professió són més rigoroses, a l'Estat espanyol només es requeria la titulació universitària per a exercir com a advocat

Girona, 9 de juny de 2011. La rectora de la Universitat de Girona, Anna M. Geli; Carles McCragh, degà del Col·legi d'Advocats de Girona; Joan Ramon Puig, degà del Col·legi d'Advocats de Figueres; i Antoni Molas, degà del Col·legi d'Advocats de Vic i president el Consell de l'Advocacia Catalana, han formalitzat aquest matí a Les Àligues, seu del Rectorat, un conveni de col·laboració per a la posada en marxa de la formació específica per a l'accés a l'advocacia dels titulats en Dret. Es tracta d'una formació que prepararà per a l'obtenció del Diploma d'Aptitud Professional i per accedir a la professió d'advocat, uns títols concedits pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i el Consejo General de la Abogacía Española.

Aquesta formació es contempla en el Reial Decret que el Consell de Ministres va aprovar el 3 de juny, i que desenvolupa la Llei d'Accés a les Professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, que entrarà en vigor el 30 d'octubre de 2011. La llei, estableix un sistema de formació basat en tres eixos bàsics: el desenvolupament de pràctiques, una prova d'avaluació d'aptitud professional, i la realització d'un curs de formació específic, que hauran de superar els estudiants que acabin els seus estudis a partir de 2012.

El conveni de col·laboració signat avui es desplega en dues fases. Durant el proper curs, 2011-2012, els col·legis professionals i la Facultat de Dret impartiran conjuntament la formació necessària per actuar com a advocat del torn d'ofici. Els destinataris d'aquesta formació seran llicenciats en Dret als qui no afecta la Llei d'Accés a la professió d'advocat, que entra en vigor a l'octubre de 2011, que poden exercir com advocats sense cap altre requisit i només necessiten aquesta formació si volen actuar com a advocats en el torn d'ofici. D'altra banda, a partir del curs 2012-2013, que ja estarà en vigor la Llei d'accés a la professió d'advocat, els graduats i llicenciats en Dret hauran de cursar el Màster d'Accés a l'Advocacia per a poder exercir la professió d'advocat.

La rectora Anna M. Geli ha destacat que amb la signatura d'aquest conveni es posa de manifest una vegada més que "la proximitat entre la Universitat i el sector professional contribueix decididament a l'avenç de la societat, i en aquest cas concret a la qualitat del servei que l'advocacia presta a la ciutadania".

Per la seva banda, Antoni Molas, president el Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Vic, ha manifestat que "la nova formació garanteix als ciutadans que l'advocat que defensarà els seus drets ha passat per un procés formatiu o per un examen que acrediten els seus coneixements teòrics i especialment pràctics imprescindibles". En aquest aspecte ha coincidit amb el degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Carles McCragh, que ha afegit que "aquest és el primer pas, però no l'últim, en la col·laboració de les Escoles de Pràctica Jurídica dels tres Col·legis d'Advocats i de la Universitat de Girona -a través de la Facultat de Dret- per dotar d'una rigorosa i eficaç formació pràctica als advocats i assolir encara més prestigi en la professió, adaptant-nos al que ja s'està fent als altres països comunitaris". Per al degà del Col·legi d'Advocats de Figueres, Joan Ramon Puig, la formalització d'aquest conveni representa "la culminació de la feina ben feta per part de les Escoles de Pràctica Jurídica dels Col·legis d'Advocats, que es veuen reconegudes com a pedra angular del sistema de formació professional junt amb la Universitat".

Per a Guillem Ormazábal, degà de la Facultat de Dret, la col·laboració entre les corporacions professionals i la Universitat "és una aliança on s'acumulen l'experiència docent i el bagatge científic de la institució universitària amb l'expertesa professional dels advocats en exercici". Així mateix ha remarcat que "la proximitat de l'àmbit acadèmic i el professional, la col·laboració colze a colze, i l'enriquiment mutu beneficiarà la bona marxa de l'administració de justícia".