Subvenció col·legial per a l' inscripció al X Congrés de l'advocacia Espanyola

Benvolguts companys,

Em plau comunicar-vos que la Junta de Govern, va acordar subvencionar als col·legiats residents que vulguin anar al X Congrés de l'Advocacia Espanyola que tindrà lloc a Cádiz els dies 26 a 28 d'Octubre amb una partida de 1.500 euros amb un màxim de 300 euros per col·legiat i tindran preferència fins al 15 de setembre els col·legiats que formin part d'una de les comissions del Col·legi i a partir del 16 per ordre de presentació de la sol·licitud de subvenció adjuntant el comprovant d'inscripció al congrés.

Rebeu una cordial salutació,