Retallades en el SOJ del mes d'agost

Benvolgut company,

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens va fer arribar, a finals de juny , la proposta de conveni per a l'any 2011 per al funcionament del SOJ als ciutadans. En aquesta proposta ens eliminaven la prestació del servei durant el mes d'agost. En data 30 de juny se'ls hi va remetre un escrit d'al·legacions a la proposta de retallada del Servei.

Ahir, 27 de juliol, ens han fet arribar via correu electrònic un escrit en el que ens deneguen la modificació de la proposta del conveni en el sentit d'incloure les 4 setmanes del mes d'agost per a la prestació del servei, al·legant que l'actual situació de contenció de la despesa pública no permet modificar les previsions de reducció de despesa ja determinades.

Donat que ja s'han anat donant hores durant la primera quinzena d'agost, us comuniquem que ens veiem obligats a suspendre el servei per la segona quinzena, és a dir, del 15 al 31 d'agost no hi haurà SOJ.

Les llistes es tornaran a generar a partir del 15 d'agost, per tant, tots aquells que teníeu servei a partir del dia 15 i durant aquest trimestre, rebreu en breu noves llistes dels dies de la prestació.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que preciseu.