Instruccio sobre l'expulsió de ciutadans amb residencia comunitaria

Benvolguts companys

Davant les notícies que s’han tingut de la possibilitat per part de la policia d’iniciar procediments d’expulsió de ciutadans estrangers subjectes a règim comunitari la subcomissió d’estrangeria del CICAC i la del ICAFI han considerat convenient difondre una instrucció recordant les especialitats de la residència subjecte al RD 240/2007.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,