SentŔncia sobre la vulneraciˇ del dret de defensa

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia del Pais Vasc per la que s’admet el recurs d’apel·lació interposat declarant nula l’ordre d’expulsió per vulneració del dret de defensa, per quant aquesta persona, al ser detinguda i incoar-li expedient sancionador, no va comptar amb la preceptiva assistència lletrada que tan la Llei com el reglament d’extrangeria preveuen.

Rebeu una cordial salutació,