Els Col·legis d’Advocats de Figueres i Girona volen manifestar el seu rebuig al tancament del Centre de Menors de Montilivi

La Justícia Juvenil es fonamenta en un sistema que, tot i partir de la responsabilització dels menors pels delictes i faltes comesos, respectant sempre la garantia dels drets dels menors en el procediment penal, persegueixi fonamentalment la reeducació i, essencialment, l’abandonament de les conductes infractores. Amb aquests objectius, els advocats especialistes en justícia juvenil han pogut constatar que l’internament d’un menor en un centre educatiu no és gratuït, sinó estrictament necessari i pel temps mínim imprescindible, per assolir aquests objectius.

El tancament Centre Montilivi, equipament d’eficàcia social provada i únic a la província de Girona, és i serà nefast des del punt de vista educatiu, ja que al tancar-se també un segon centre de menors a la demarcació de Barcelona, suposarà que la resta de centres catalans patiran un increment dels nois i noies internats amb la previsible disminució de mitjans per atendre de forma individualitzada a cadascun d’ells i contravenint de forma palmària els objectius perseguits per la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor i pel seu Reglament.

A més, suposa un greuge en el cas dels menors de Girona que seran traslladats als Centres de Lleida o de Barcelona, augmentant de forma considerable les dificultats per mantenir el contacte amb les seves famílies, element indispensable en la tasca reeducativa a portar a terme.

Per últim, cal assenyalar l’excel·lent tasca portada a terme pels educadors i resta de professionals del Centre de Montilivi, i el suport a la mateixa per part dels advocats dels Col·legis d’Advocats de Figueres i Girona.