Modificacions de la Llei d’accés a la professió

Benvolguts companys

La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, ha procedit a modificar el règim transitori de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, amb la finalitat d’atendre aquelles situacions que no han estat contemplades en el seu moment pel legislador. Així s’han incorporat dues noves disposicions addicionals, 8a i 9a i ha modificat l’apartat 3 de l’esmentada disposició transitòria única.

Després d’aquestes novetats i per a la millor comprensió del règim d’accés a la professió, la Comissió Permanent del “Consejo General de la Abogacia Española”, en la seva reunió celebrada el passat dia 20 de juliol, va aprovar el quadre que us adjuntem sobre el sistema d’aplicació de la Llei 34/2006, per si pot ser del vostre interès.

Atentament,