Curs en mediació en assumptes de família i de civil

Benvolguts,

Em plau adjuntar-vos informació sobre el Curs que es farà al Col·legi d’Advocats de Girona sobre Mediació Familiar i Civil.

Us adjunto varis documents sobre les diferents opcions del curs i que són les següents: 

Curs de Mediació en Dret Civil, Privat i Mediació Familiar (del 26 d’octubre de 2012 al 8 de juny de 2013)

L’objectiu d’aquest curs és formar l’advocat amb els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador de dret privat i mediador familiar. Durada: 280 hores

Curs de Mediació en Medició Familiar (del 26 d’octubre de 2012 al 13 d’abril de 2013)

L’objectiu d’aquest curs és formar l’advocat amb els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador familiar. Durada: 200 hores

Els alumnes que facin aquest curs es podran inscriure a les llistes de la Generalitat de Mediadors.

Curs de Mediació en Dret Privat (del 19 d’abril al 8 de juny de 2013)

L’objectiu d’aquest curs és formar l’advocat amb els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador en dret privat. Durada 80 hores.

El perfil d’alumne que s’inscrigui en aquest curs, serà aquell que amb anterioritat ja hagi realitzat el Mòdul de Mediació Familiar, i vulgui ampliar el seu camp d’actuació a l’àmbit civil. A data d’avui podran exercir com a mediadors civils a nivell privat, però no és possible inscriure’s a les llistes de la Generalitat atès que encara no estan obertes (resten a l’espera de l’aprovació del nou reglament, per tant pendent d’homologació).

Pots formalitzar la inscripció a la Secretaria del Col·legi d’Advocats de Girona en el moment de presentar la butlleta, o bé fent l’ingrés al c/c “La Caixa” 2100 8101 91 2200092267, i passant posteriorment el comprovant i la butlleta d’inscripció al FAX 972 20 04 23, o al c.e. secretaria@icag.cat

Pagament:

1) 50% en el moment de formalitzar la matrícula.

2) El 50% restant abans del 23 de febrer de 2013.

Període de matrícula: del 2 al 24 d’octubre.

Horari: Divendres de 15.30h a 20.30h i dissabtes de 9.00h a 14.00h

Preu:

Curs de Mediació en Dret Civil Privat i Mediació Familiar (280 hores)

Col·legiats: 1.700€

No col·legiats: 2.200€

Curs de Mediació en Mediació Familiar (200 hores)

Col·legiats: 1.200€

No Col·legiats: 1.600€

Curs de Mediació en Dret Civil Privat (80 hores)

Col·legiats: 500€

No col·legiats: 700€

Salutacions,