Notificacions dels Jutjats Contenciosos Administratius

Benvolgut/uda company/a,

El Col·legi de Girona ens informa que després de les converses mantingudes amb la directora del SERVEI COMÚ PROCESSAL de Girona, en relació a la problemàtica de les notificacions dels Jutjats Contenciosos Administratius, en aquells casos que no hi ha procurador, han acordat que es faran les notificacions com sempre i, per tant, un cop avisat, el lletrat podrà anar a recollir-les al Servei comú, però si passen cinc dies, aleshores se li enviaran per correu certificat.

Això únicament afecta als Jutjats Contenciosos Administratius, doncs els Socials continuaran enviant-ho per correu certificat

Creient que pot ser del vostre interés, rebeu una cordial salutació.