Esquema de lĺimport de les taxes judicials

Benvolguts companys,

Ens plau adjuntar-vos un esquema de l’import de les taxes judicials.

Salutacions,

Aclariment Odre Jurisdiccional Social

Benvolguts companys,

Gràcies a un company s’ha detectat que l’esquema de les taxes judicials que us hem enviat pot portar a confusió pel que fa a les taxes en l'Ordre Jurisdiccional Social.

Sembla que pel que fa al procediment Ordinari i al Monitori de l’àmbit Social les taxes a aplicar serien 0 Euros de la Quota Fixa + 0,5% de la Quota variable, quan en realitat l'exempció abasta tant a la quota fixa com a la variable.

Salutacions,