Eina per a la prevenciˇ del blanqueig de capitals

Benvolguts companys,

Us Informem que en els darrers mesos la comissió de prevenció de blanqueig de capitals del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha estat treballant en el disseny d’una eina perquè els advocats puguin efectuar les consultes sobre els antecedents dels seus clients i persones la identificació de les quals els hi ve imposada per llei.

Per utilitzar aquesta eina heu d’anar a la secció de prevenció del blanqueig de capitals de la pàgina web del Consejo General de la Abogacía Española (www.abogacia.es); accedint mitjançant la vostra targeta electrònica col·legial, haureu de seguir els senzills passos que indica el programa per tal de formular la consulta sobre l’interessat. Rebreu la resposta en un termini breu no superior a les 48 hores amb la informació extreta de les llistes públiques accessibles.

D’altra banda, us informem que, amb la col·laboració de l’editorial jurídica La Ley, s’ha preparat un curs per al personal dels despatxos dins de la formació que els advocats han de proporcionar als seus empleats. Aquest curs, que s’imparteix de manera virtual, es proporcionarà gratuïtament a les cinquanta primeres persones que s’apuntin.

Tanmateix us comuniquem que l’esmentada comissió especial per a la prevenció del blanqueig de capitals del CGAE ha redactat una sèrie de mesures i recomanacions amb la finalitat de facilitar, en la mesura del possible, als qui exerceixen l’advocacia, el compliment de la Llei 10 / 2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i un catàleg d’operacions que poden ser sospitoses de blanqueig de capitals, i que, per les seves especials característiques, han de ser objecte d’un examen especial i acurat. Igualment, ha preparat una llista de preguntes més freqüents amb les seves possibles respostes per facilitar la solució dels dubtes que es puguin plantejar als subjectes obligats i uns models de documents que a la pràctica poden ajudar al compliment de les obligacions legals. Tota aquesta informació la teniu a la vostra disposició al següent link: http://www.abogacia.es/2012/06/14/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-2/

Heu de saber que la citada comissió posa a disposició dels advocats un correu electrònic on podeu realitzar les vostres consultes: consultassobrepbc@abogacia.es

Rebeu una cordial salutació,