Exigència de taxes al Contenciós Administratiu en temes d’ofici

Benvolguts/des companys/es,

Hem tingut coneixement que per part dels Jutjats contenciós administratiu s’està exigint el pagament de la taxa quan actuem d’ofici sota l’excusa que no hi ha encara la resolució de la Comissió Provincial.

Us demanem que comuniqueu totes aquestes incidències a l’ICAFI per poder fer les oportunes queixes i posar-ho en coneixement tant del CICAC com del CGAE ja que es vol fer un seguiment molt acurat de tot el tema taxes.

Tanmateix us adjuntem l’enllaç a una recent sentència del TC:

Era un tema de la consignació de dipòsit per recórrer, que passava el mateix, i ve a dir que la amb la sol·licitud d’AJG és suficient.

Un argument de pes “..No cabe hacer depender la efectividad del derecho de justicia gratuita de la celeridad con que un órgano administrativo, como sucede con la comisión de asistencia jurídica gratuita, resuelva la correspondiente petición..”

Salutacions,