Sentencia del TS - Taxes Judicials

Benvolguts companys

Ens plau adjuntar-vos sentència del TS de 11 de febrer de 2013, recurs 1293/2010, del ponent Excm. Sr. Antonio Salas Carceller referent a l’aplicació analògica de la Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la possibilitat d’esmena de constitució del dipòsit. La desestimació del recurs de apel·lació por no presentar el document d’autoliquidació de la taxa al presentar-lo i sense haver requerit l’esmena, infringeix l’art. 231 de la LEC.

Salutacions,