Model en català de suspensió d’Execucions hipotecaries

Benvolguts companys

Continuant amb el tema de les suspensions de les execucions hipotecaries, ara us adjuntem el Model d’escrit de sol·licitud de suspensió dels desnonaments i de nul·litat d’actuacions que serveix de base per a la presentació d’un escrit al Jutjat, traduït al català.

Esperant sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació,