Us professional del Whatsapp i SpotBros per part dels Advocats

Benvolguts companys,

Adjunt us acompanyem un informe/dictamen de l'Autoritat Catalana  de Protecció de Dades relatiu al us professional del Whatsapp i SpotBros per part dels Advocats, fet a instàncies del Grup dels Joves Advocats i de la

Comissió d'Informàtica del Col·legi d'Advocats de Sabadell, en el que es conclou que no són un mitjà segur per les comunicacions amb els clients i que el seu us pot donar lloc a responsabilitat del propi lletrat.

Esperem que us sigui d'utilitat.