Aplicaciˇ de les taxes en els procediments de Jures de comptes

Benvolguts companys,

Per la present us informem que el Col·legi d'Advocats d'Alacant va elevar consulta vinculant a la Direcció General de Tributs en relació amb la no subjecció dels procediments de jures de comptes d'advocats a la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós administratiu i social, a què es refereix l'article 2 de la Llei 10/2012. Amb data 12 de setembre es va rebre resolució a la consulta plantejada confirmant la no subjecció al pagament de taxa judicial en les jures de comptes d'advocats en relació amb els ordres jurisdiccionals esmentats.

Salutacions,