Llei 21/2014, de 4 de novembre

Benvolguts i benvolgudes,

Us adjuntem la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen:

  • el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril
  • ila Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

L'esmentada llei entrarà en vigor 1 de gener de 2015.

En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu una cordial salutació.