Informe relatiu a menors estrangers

Benvolguts i benvolgudes,

Adjuntem còpia de la Resolució de 13 d'octubre de 2014, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord per a l'aprovació del Protocol Marc sobre determinades actuacions en relació amb els Menors Estrangers No Acompanyats.

Així com Sentència del Tribunal Suprem relativa a la mateixa qüestió.

En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu una cordial salutació.