Sentència Audiència Provincial cas AZIZ (hipoteques)

Benvolguts i benvolgudes,

Us adjuntem Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que resol els recursos interposats contra la Sentència del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona on es va plantejar la qüestió prejudicial que va donar lloc a la sentència del TJUE de 14 de març 2013 que al seu torn va motivar la reforma de la LEC amb la Llei 1/2013.

La Sala fa una exhaustiva anàlisi de la potestat de control d'ofici dels Tribunals de clàusules abusives en relació al principi de congruència. En aquest sentit hi ha un vot particular del magistrat Ramón Jané, parcialment discrepant, però els tres magistrats coincideixen pel que fa als arguments de fons dels paràmetres interpretatius de l'enjudiciament d'abusivitat dels pactes contractuals bancaris de liquidació del deute, venciment anticipat i interessos de demora.

La sentència del TJUE del cas Aziz tenia una indubtable transcendència processal en el procediment d'execució hipotecària (tanta que van canviar la llei), però que en la part relativa als paràmetres d'enjudiciament d'abusivitat dels pactes contractuals bancaris, el que manifestava el TJUE no alterava substancialment el que ja aplicaven els tribunals des de la Sentència del Tribunal Suprem 792/2009 de 16 de desembre del 2009.

Amb agraïment al company Ignasi Fernández de Senespleda que ens ha facilitat la Sentència.

En la confiança que pugui ser del vostre interés, rebeu cordial salutació.