Quotes 2015

Benvolguts i benvolgudes,

A l’Assemblea General celebrada el dia 29 de desembre de 2014 es van aprovar els pressupostos pel 2015, que suposen una reducció propera al 10 % de les quotes mensuals pels col·legiats exercents residents a Figueres en els següents termes:

Col·legiats exercents i residents

Quota 2014

Quota 2015

Amb menys de 6 anys

53,00 €

48,00 €

mensuals

Amb més de 6  anys

62,00 €

56,00 €

mensuals

Exercents no residents i/o no exercents

50,00 €

50,00 €

trimestrals

Per tant, a partir del mes de gener de 2015, aquest seran els imports que es meritaran i que us seran carregats al compte.

Atentament,