Base de dades Europea especialitzada

Benvolguts i benvolgudes,

El Dret de la Unió Europea és part integral del nostre ordenament jurídic i les seves normes són presents en gairebé tots els àmbits del Dret. Cada vegada hi ha més matèries en què la legislació europea ha adoptat mesures vinculants per als estats o els ciutadans, per exemple en la protecció dels usuaris i consumidors.

La Unió Europea posa a disposició de forma gratuïta una base de dades especialitzada per a juristes EURLEX http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es  que permet consultar fàcilment en tots els idiomes oficials de la Unió:

- El Diari Oficial de Unió Europea

- La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE

- Normatives de la UE: Tractats, Reglaments i directives. En les seves versions originals i consolidades

- NLEX: Normativa nacional dels països membres http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_es.htm

Aquesta eina permet als usuaris registrar-se gratuïtament per tal de poder optimitzar les cerques: guardar resultats, traduir directives i sentències en diversos idiomes simultanis, crear fonts RSS, etc.

En la confiança que pugui ser del vostre interès, us animem a consultar-la.

Cordialment