Portal del Professional

Benvolguts i benvolgudes,

En el mes d’octubre passat es va posar en marxa en l’àmbit de Catalunya i de forma progressiva el nou servei del Portal del Professional, el qual permet als advocats i procuradors la consulta de les dades dels expedients de justícia gratuïta respecte als quals han estat designats.

Ara,  ens comunicat que ja està disponible per a la demarcació de Girona i que la informació que podeu obtenir és:

  • Dades identificatives de l’expedient (sol·licitant, pretensió, òrgan judicial, etc.).
  • Estat de tramitació de l’expedient.
  • Còpia de la resolució.
  • Dades referents a l’emissió i recepció de la notificació.
  • Estat de tramitació de les insostenibilitats de la pretensió.
  • Còpia de la resolució de la insostenibilitat de la pretensió.
  • Informació sobre la presentació d’impugnacions.
  • En expedients penals, els delictes vinculats.

I l’enllaç per accedir-hi és http://administraciojusticia.gencat.cat/ca

Us adjuntem la guia d’ús perquè pugueu consultar i/o utilitzar directament el servei esmentat.

Dos apunts importants:

  • Allà on us demani la designa cal que poseu només el número (sense l’any)
  • On heu d’indicar el número d’expedient d’EGJ cal que anoteu les sigles ICAF + 6 números (ompliu zeros al davant) + any

En la confiança que aquest servei us serà útil, rebeu una cordial salutació.