Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Benvolguts i benvolgudes,

El BOE d’avui publica la L.O. 7/2015 de reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i que entra en vigor el dia 1 d’octubre a excepció dels apartats 1, 2 i 5 de la Disposició Final tercera que ho faran a l’any de la publicació.

Cordialment