Criteris i moduls de compensaciˇ 2016

Benvolguts i benvolgudes,

Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’AJG durant l’any 2016.

Criteris per a l’aplicació dels mòduls de compensació econòmica d’actuacions de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut aplicables a partir de gener de 2016

Cordialment,