Tall servei ejusticia.cat - Extranet del professional - [9, 10 i 11 de desembre]

Benvolguts companys,

Ens plau informar-vos que en el marc del pla global de transformació iniciat des del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, s’estan portant a terme un seguit d’actuacions de caire tècnic sobre els sistemes d’informació judicial, de tal forma que aquests no estaran operatius durant uns intervalsde temps determinats.

 Aquestes actuacions són generalment de caire substitutiu, en el sentit que es canvien certs components de la infraestructura tecnològica actual per d’altres més avançats. Les actuacions tenen com a objectiu millorar el rendiment i la capacitat de l’actual infraestructura.

 La propera actuació tindrà lloc durant els dies 9, 10 i 11 de desembre de l’any 2016,  per dur a terme l’actualització del programari del Gestor Documental, on resideixen tots els documents que conformen l’expedient electrònic dels procediments judicials.

 L’actuació comporta que els sistemes informàtics de l’àmbit del sistema e-justícia.cat no estaran operatius entre les 15:00 hores del divendres dia 9 de desembre fins al diumenge dia 11 de desembre. El sistema informàtic tornarà a estar disponible a partir de dilluns dia 12. En el cas dels col·lectius professionals, aquesta afectació es concreta en el fet de la indisponiblitat de l’extranet per presentar demandes i escrits de qualsevol modalitat durant el període indicat.

 En la confiança que aquesta informació us sigui útil, rebeu una cordial salutació.