Pla pilot per fomentar l'˙s del CatalÓ als jutjats.

NOU PLA PILOT PER FOMENTAR L’ÚS DEL CATALÀ ALS JUTJATS

Actuacions escrites dels advocats i advocades del Torn d’Ofici que voluntàriament s’inscriguin al Pla Pilot

Benvolguts,

Benvolgudes,

Us informem que en data 27 de desembre el Consell de l’Advocacia Catalana ha signat un Acord amb el Departament de Justícia per posar en marxa un programa específic de foment de l’ús del català en determinades actuacions professionals. Aquest Acord ve motivat per l’interès de normalitzar l’ús del català a l’Administració de justícia, atesos els baixos indicatius actuals.

Amb aquest Acord s’inicia una prova pilot d’una durada prevista inicialment d’un any (o fins esgotar la partida pressupostària assignada), i està adreçat a advocats i advocades del torn d’ofici que voluntàriament s’hi vulguin acollir.

Consistirà en una percepció complementària de 14 euros per la presentació de determinats escrits redactats en llengua catalana (només meriten el complement aquells escrits coincidents amb els 26 mòduls de les actuacions del Torn d’Ofici especificats en l’Annex), així com el seguiment del compliment dels drets lingüístics dels ciutadans que hagin optat per triar el català.

Per tal de participar en aquest Programa, cal efectuar la inscripció voluntària enviant un correu electrònic a serveilinguistic@cicac.cat, indicant nom i cognoms, Col·legi i número de col·legiat i manifestant que s’adhereix voluntàriament al Pla Pilot de foment de l’ús del català.

El termini d’inscripció i participació en el Pla restarà obert durant tota la vigència del Programa i els professionals s’hi podran inscriure i donar de baixa quan ho considerin, prèvia comunicació al mateix correu electrònic.

La justificació de l’actuació que merita el complement es farà juntament amb la corresponent justificació de l’actuació del torn d’ofici que es presenta al Col·legi, tot adjuntant també una còpia acreditativa de l’escrit redactat en català (serà suficient la primera pàgina).

El pagament de la percepció complementària de 14 euros que merita cada escrit presentat i justificat davant del Col·legi, s’efectuarà trimestralment per totes les acreditades durant el període.

Els Col·legis d’Advocats i el Consell posem a la vostra disposició totes les eines que pugueu necessitar per tal de poder presentar els escrits en català (les podeu trobar a l’enllaç següent:  http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/)

Igualment podeu accedir al text complet de l’Acord de col·laboració a la web del Consell (www.cicac.cat).

ANNEX - MÒDULS

Cordialment,