Activació del pla de contingència per problemes amb el servei @firma de la FNMT 19/09/2017

Benvolguts/des,

 Us informem que el dia 19 de setembre de 2017 el consorci AOC va informar d’una degradació del servei @firma de la FNMT, que va començar a les 9:00 del matí i encara continua. Això comporta que els certificats de signatura FNMT funcionin de manera intermitent.

 Tenim constància que diversos professionals no van poder presentar cap demanda o escrit durant el matí i, per tant, han activat el pla de contingència.

 Avui han publicat al web de l’Administració de justícia el corresponent certificat d’indisponiblitat, que informarà dels problemes soferts durant el dia 19, i que el professional haurà d’adjuntar quan torni a presentar per via telemàtica  la seva demanda o escrit de termini: http://gestio.administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_professionals/extranet/certificats_indisponibilitat/index.html

 Atentament,