Videcomunicacions - AVEP

Benvolgudes i benvolguts,

En el marc del Conveni de col·laboració entre el CICAC i el Departament de Justícia per a la implantació del Programa de vídeo comunicacions entre els interns/es dels Centres Penitenciaris i Educatius i els seus advocats/es defensors/es, cal palesar que, en aquest darrer trimestre de l’any 2017, hem assolit l’objectiu que els centres penitenciaris Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners, Puig de les Basses i Mas Enric, i els centres educatius de justícia juvenil Can Llupià, El Segre i l’Alzina siguin centres operatius per desenvolupar videoconferències entres les persones internes i els seus advocats pertanyents als Col·legis d’Advocats de Barcelona, Granollers, Tarragona, Reus, Girona, Figueres, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Lleida, Mataró, Sabadell Terrassa, Tortosa i Vic.  

Us informem que ens hem adreçat als centres de l’àmbit d’execució penal que disposen d’agenda digital d’automatització de videoconferències (AVEP) amb tots els Il·lustres Col·legis d’Advocats de  Catalunya, perquè tinguin la màxima cura i optimitzin la gestió de l’esmentada agenda, així com també que ens reportin totes les incidències amb agilitat perquè es puguin resoldre de manera adient o bé, si escau, preveure evolutius del sistema.  

Us fem arribar, d’una banda, les dades que la Generalitat ha facilitat als centres d’execució penal perquè puguin contactar amb els Col·legis. Així mateix, us adjuntem la darrera versió corregida de la Guia per als advocats i administradors dels col·legis (en breu la trobareu també al nostre web) i del Procediment d’actuació de funcionament entre els centres penitenciaris i els Il·lustres Col·legis d’Advocats.

 Cordialment,