Comunicat: 98/2018 – RETA / Mutualidad / Alter Mutua

Benvolgudes i benvolguts,

A títol informatiu, us recordem que, si exerciu l’advocacia per compte propi, teniu el deure d’estar inscrits en un dels Sistemes de Previsió Social: RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) o el Sistema Alternatiu de Mutualitat. 

En la segona opció, és a dir, si opteu pel Sistema Alternatiu de Mutualitat podeu triar entre la Mutualidad de la Abogacía o Alter Mutua.
La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) està revisant que els professionals de l’advocacia acompleixin correctament amb aquest deure en matèria de seguretat social o mutualitat alternativa.
 

Per això, volem traslladar-vos la importància de regularitzar qualsevol situació anòmala en aquest sentit per evitar les conseqüències legals que es derivarien. 

En la confiança que aquesta informació us serà útil, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment,