Comunicat: 145/2018 – Curs MEDIACIÓ 2018-2019

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que el Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació en Dret Civil privat i Mediació Familiar que començarà el 9 de novembre de 2018 i es desenvoluparà fins al 18 de maig de 2019.

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

El període de preinscripció va des d’avui mateix fins al 29 d’octubre de 2018.

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2018-2019, cal formalitzar la preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció, emplenar-la degudament i enviar-la a formacio@cicac.catjuntament amb el justificant de pagament.

Per obtenir el certificat habilitador cal acreditar el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Obtenint el certificat del curs, s’acompleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui homologat, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

Els alumnes de col·legis que tenim la seu Col·legial a més de 50 Km. de la ciutat de Barcelona, teniu l’opció de visualitzar algunes sessions (de caire jurídic) en format VIDEOSTREAMING. Per a la resta d’alumnes les sessions seran exclusivament en format PRESENCIAL:

  • Sessió del 15 de febrer de 2019: Ponència a càrrec de la Sra. Elena Lauroba.
  • Sessió del 22de març de 2019: Ponència a càrrec de la Sra. Anna Valera.
  • Sessions del 12 i 13 d’abril de 2019: Ponències a càrrec de la Sra. Isabel Viola i Sra. Imma Barral.

Advertiment per als qui trieu l’opció de VIDEOSTREAMING: per garantir el control d’assistència que exigeixen a tots els alumnes, el CICAC portarà un control tant de la connexió com de la visualització de la totalitat de les sessions en qüestió.

Rebeu una cordial salutació,