Comunicat: 147/2018 - RDL 9/2018 [...] sobre Protecció integral de víctimes de VIDO

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem enllaç de la recent publicació del  RDL 9/2018 que modifica L.O. 1/2004 sobre Protecció integral víctimes VIDO i reforça l'assistència jurídica immediata a víctimes i la postulació processal:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf

Rebeu una cordial salutació,