Comunicat: 191/2018 – Curs d’habilitats per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos de mediació

Benvolgut company, benvolguda companya,

 

Us informem que el proper 30 de novembre, de 15.30h a 19.30h, a la seu col·legial de l’ICA Girona, es realitzarà un Curs d’habilitats per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos de mediació, a càrrec del Sr. Toni Bardera i Trull.

El curs aporta els coneixements i els exemples pràctics necessaris per detectar i afrontar el xantatge emocional en un procés de mediació. També facilita les eines assertives bàsiques per dissuadir a la persona que practica el xantatge.

 La inscripció és de 25€ per als col·legiats (ICAG i ICAFI) i de 50€ per als no col·legiats.

 Podeu formalitzar la inscripció a la Secretaria del Col·legi d’Advocats de Girona en el moment de presentar la butlleta, o bé fent l’ingrés al c/c “CaixaBank” ES95 2100 8101 91 2200092267, i remetent posteriorment el comprovant i la butlleta d’inscripció al fax 972 20 04 23 o a l’adreça electrònica secretaria@icag.cat.

 La realització del taller computarà 4h de formació continuada en mediació.

PROGRAMA 

1. Què és i que no és el xantatge emocional?

2. Semblances i diferències entre el xantatge delictiu i el xantatge emocional.

3. El vincle emocional agressor/a-víctima.

4. Els tipus més habituals de xantatge emocional.

5. Les creences limitadores que alimenten el xantatge.       

6. Estratègies cognitives per afrontar el xantatge en un procés de mediació.

7. Errors en la comunicació interpersonal que poden agreujar el xantatge.

8. Tècniques assertives per afrontar el xantatge.