Comunicat: 83/2019 – Comissió de Llengua: Protocol d’oposició a la traducció de textos

Benvolgudes i benvolguts,

Us ha requerit el jutjat en alguna ocasió perquè traduïu al castellà algun escrit que hàgiu presentat en català? 

La legislació europea, catalana i estatal permeten treballar davant els jutjats de Catalunya amb les dues llengües oficials. Però a vegades la seva coexistència produeix situacions que no es resolen correctament, per desconeixement de la llei, per comoditat, per inèrcia... La Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana té aprovat un protocol per solucionar-les amb eficàcia. El coneixes? 

Primer. Tan fàcil com comunicar-ho al responsable de llengua del col·legi, actualment, Marta Brugat. Envia-li un correu electrònic a mbrugat@icafi.com amb les teves dades de contacte, la resolució amb la qual on et requereixen la traducció i, si vols, afegeix una breu descripció de la situació. 

Segon. Dins del termini corresponent, presenta recurs contra la disposició. Trobaràs models diversos a https://www.cicac.cat/arees/llengua/drets-linguistics/ que pots adaptar al teu cas concret. 

Tercer. Les institucions col·legials (ICAFI i CICAC) s’encarregaran de fer totes les gestions tècniques i protocol·làries necessàries per tal que no hagis de fer cap traducció i que la que preparin els dinamitzadors adscrits al Jutjat s’aporti al procediment al més aviat possible. 

Fàcil i ràpid. Així garantim, entre tots, poder treballar en català amb normalitat davants els jutjats de Catalunya. 

En la confiança que aquesta informació et serà útil, rep una cordial salutació.