Comunicat: 109/2019 - Reglament CE 2019/1111

Benvolgudes i benvolguts,

El DOUE de data 02/07/19 publica el Reglament CE 2019/1111, relatiu a la competència, el reconeixements i execució de resolucions en matèria matrimonial, responsabilitat parental i sostracció internacional de menors.

Atenció, l’art. 105 determina l’entrada en vigor i l’aplicació. 

A excepció dels art. 92, 93 i 103, que seran d’aplicació a partir del 22 de juliol de 2019, aquest reglament només serà aplicable als procediments incoats, als documents públics formalitzats o registrats als acords registrats l'1 d'agost de 2022 o després d'aquesta data.  

Pel que fa al Reglament (CE) núm. 2201/2003 seguirà aplicant-se a les resolucions dictades en procediments ja incoats, als documents públics formalitzats o registrats i als acords que hagin adquirit força executiva a l'Estat membre on s'hagin subscrit abans l'1 d'agost de 2022 i que entrin dins del seu àmbit d'aplicació.

https://www.boe.es/doue/2019/178/L00001-00115.pdf 

En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu un cordial salutació.