Comunicat: 143/2019 – Taula de procediments de jurisdicció voluntària

Benvolgudes i benvolguts,

Vist el volum de consultes rebudes en relació amb aquest àmbit, us adjuntem un quadre que detalla els procediments inclosos en la jurisdicció voluntària.
En negre hi ha marcats els assumptes per als quals no és preceptiva la intervenció de lletrat, en vermell quan sí que ho és i en verd els casos en els quals serà preceptiu que intervingui un advocat si el valor de litigi supera els 6.000€ o altres casos.
 

En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu una cordial salutació.