Comunicat: 170/2019 – De la presentació telemàtica d’escrits en el partit judicial de Barcelona

Benvolgudes i benvolguts,

Tot seguit us copiem el comunicat que hem rebut del Dept. de Justícia de la Generalitat de Catalunya: 

“El passat dia 1.10.2019 es va activar la funcionalitat tècnica que permet la presentació d’escrits en la modalitat telemàtica presencial pels jutjats declaratius de la jurisdicció Social del partit judicial de Barcelona. S’han detectat dubtes en la interpretació de les comunicacions lliurades amb motiu del desplegament abans indicat i per això s’ha vist la necessitat de publicar aquesta nota d’aclariment. 

El tipus de presentació desplegada el passat 1.10.2019 està únicament prevista per casos molt excepcionals específicament detallats en l’Acord del Secretari Coordinador Provincial de 8.2.2019 en relació amb la Instrucció 3/2015 del Secretari de Govern del TSJC. S’adjunten els dos documents. El desplegament del 1.10.2019 no altera en cap cas la presentació de còpies de demandes ni d’escrits que s’han de seguir fent com es feien abans del 1.10.2019. 

Amb la voluntat d’intentar ajudar a clarificar la situació global passem a detallar l’operativa correcta, des del punt de vista informàtic, de presentació de demandes i escrits pel que fa a Procuradors, Advocats i Graduats Socials: 

Demandes: S’han de presentar totes de manera totalment telemàtica. Les còpies s’han de continuar presentant com sempre es feia abans del 1.10.2019, no s’ha produït cap variació 

Escrits: S’han de presentar tots de manera totalment telemàtica. Les còpies s’han de continuar presentant com sempre es feia abans del 1.10.2019, no s’ha produït cap variació. 

Com hem dit, tant per demandes com per escrits hi ha un molt limitat nombre de casos excepcionals, purament residuals de fet, que pot donar-se el cas que no puguin ser presentats de manera totalment telemàtica. Aquests casos han d’estar plenament justificats i ajustar-se estrictament a les circumstàncies previstes en els acords dictats per les autoritats competents que siguin aplicables a cada cas. Pel cas que ens ocupa les condicions de presentació estan detallades en els documents adjunts. La nova funcionalitat de presentació d’escrits només afecta a aquests tipus d’escrits excepcionals i en cap cas afecta a la presentació de les còpies, ni d’escrits ni de demandes, que han de seguir presentant-se com abans del dia 1.10.2019. Tampoc a la presentació general d’escrits i demandes que ha de seguir sent sempre per defecte totalment telemàtica. 

Les decisions organitzatives i governatives de les autoritats competents sempre prevaldran sobre les opcions tècniques que ofereixin les aplicacions informàtiques i que són les aquí explicades.” 

Ben atentament,