Comunicat: 198/2019 – Protocol d’actuació. Recull de dades - Tipus penals VIGE_MENORS

Benvolgudes i benvolguts,

El 24 de setembre d’enguany, el Consejo General de la Abogacía Española i la Agencia Española de Protección de Datos van subscriure un Protocol General d’actuació amb la finalitat d’articular la col·laboració entre ambdues Institucions per incrementar l’eficàcia en l’atenció a les persones afectades quan les seves dades s’haguessin obtingut i difós de forma il·legítima a través de internet, especialment imatges, vídeos o àudios amb dades sensibles, particularment en casos de violència sobre la dona i sobre menors.  

El Protocol recull el compromís d’ambdues parts d’establir iniciatives i activitats comunes adreçades a reforçar les garanties dels Drets de les persones afectades i preveu la constitució d’una Comissió de Seguiment. 

El 21 d’octubre es va constituir i celebrar la primera reunió d’aquesta comissió i l’Agència va sol·licitar la nostra col·laboració per saber quins són els tipus penals que se’ns plantegen amb més freqüència en el desenvolupament de l’activitat professional relacionats amb aquesta mena de fets, per conèixer de forma precisa la realitat i els supòsits que arriben als nostres tribunals. 

Per això, han creat un formulari que us traslladem en l’enllaç següent.

Us agrairem que hi entreu i que respongueu les preguntes que s’hi plantegen; a continuació, premeu “enviar”. 

El Consejo s’ocuparà de recopil·ar la informació rebuda i, sempre respectant l’anominat dels qui decidiu participar, donar-ne compte a l’Agència. 

La data límit per enviar formularis és la primera quinzena de gener de 2020.

Ben cordialment,