Nota informativa per els lletrats mediadors

INFORME SOBRE LA REUNIÓ AL CENTRE DE MEDIACIÓ FAMILIAR DEL DIA 6 DE MAIG DE 2.009

Els representants del SOM dels diferents Col·legis de Catalunya van ser convocats el dia 6 de maig al Centre de Mediació Familiar de Catalunya, els punts tractats son els següents:

1.- El CMF i la Direcció General de Dret i d´ Entitats Jurídiques van signar el passat mes de febrer un conveni de col·laboració, en matèria de mediació, amb la Fundació Privada Carmen i María José Godó, anomenada “Programa Godó”. (més endavant us adjuntarem informació sobre aquest programa: objectius, propòsits i criteris per la seva aplicació)

2.- Punts a tenir en compte pels mediadors del SOM:

- El “Programa Godó” permet oferir la mediació, de forma gratuïta, sense necessitat de tramitar el dret a justícia gratuïta, en aquells supòsits en que es contempla l´ aplicació d´ aquest Programa (conflictes en els que es puguin veure afectats menors, discapacitats, persones dependents o amb d´altres problemàtiques).

- El mediadior del SOM que informa i deriva les persones a mediació, és qui fa la valoració del cas concret i entén que li es aplicable aquest Programa, que comporta la gratuïtat de la mediació,

- En el full de sol·licitud de mediació, un cop signats per les dues parts, cal afegir de manera visible i en la part superior del document de sol·licitud “Programa Godó”.

- No cal esperar la tramitació de justícia gratuïta amb la qual cosa s´activa la mediació amb el conseqüent estalvi de temps.

- L´ Helena envia la sol·licitud al C.M. de Girona per fax.

- El Col·legi rebrà el pagament per transferència de l´ Associació Catalana pel desenvolupament de la Mediació i Arbitratge. (ACDMA).

3.- Qualsevol mediador que tingui un dubte sobre els tràmits, desenvolupament, o problemàtica que se li plantegi cal truqui al Centre de Mediació Familiar, Gran Via de les Corts Catalanes 604, 6a planta, telèfon 93 567 44 84 (demanar per Anna Vall, Joan o Dolors Andorrà)