Comunicat 87/2020 - Comunicat enviat a Centres de detenció i Jutjats

Benvolgudes i benvolguts,

El passat 5 de març, ja davant de l’alerta sanitària per l’evolució de la malaltia del COVID-19, us vàrem demanar que, com a responsables i garants de les condicions higiènic sanitàries de les persones sota custòdia, en qualsevol situació en la que els advocats/des hagin de prestar l’assistència lletrada  a persones detingudes amb sospita que puguin estar afectades de qualsevol malaltia infecto-contagiosa, els hi proporcioneu les mesures profilàctiques i anticontagi que siguin necessàries.

Aquesta petició es va reiterar dilluns passat amb la remissió de la petició que realitzava el Consell de l’Advocacia catalana per a tot Catalunya i, així mateix, el Consejo General de la Abogacia Española ho ha requerit del Ministeri de l’Interior.

Actualment, amb la declaració de pandèmia i la declaració d’Estat d’alerta, és més necessari que mai donar compliment a les indicacions de les autoritats sanitàries, no només per a garantia de l’advocacia, sinó per a vostès i pels propis detinguts, doncs no sabem qui pot ser el portador i transmissor del virus COVID-19.

Els professionals que des de la declaració de l’estat d’alarma han prestat el servei a les vostres respectives comissaries ens han manifestat que moltes declaracions s’han realitzat sense la més mínima garantia de protecció i tant sols en algun cas s’ha respectat al distància mínima entre les persones presents, en conseqüència, els requerim a fi de que donin compliment i garanteixin la seguretat sanitària de totes les persones presents mitjançant el lliurament de EPI (mascareta, guants, etc), practicant les diligències mitjançant una separació per mampara de vidre (sales reconeixement) o telefònicament (com s’ha implantat a molts llocs de l’Estat). Si, a judici del lletrat/da assistent, aquestes mesures de seguretat no es donen, el Col·legi li donarà emparament si el mateix es nega a realitzar l’assistència.

Salutacions,