Comunicat 162/2020 - Designa telemàtica de procurador

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem acord del Secretari Coordinador Provincial referent a la designa telemàtica de procurador (o advocat o graduat social) amb autorització del client.

Com es diu en el punt VII aquesta possibilitat és extensiva a d’altres col·lectius professionals.

“La designa telemàtica mitjançant el Registre Electrònic d'Apoderaments Judicials (REAJ) realitzada en el seu propi despatx o en altres dependències de col·legis professionals és perfectament extensible a altres col·lectius com Advocats o Graduats Socials en tots aquells tipus de processos en què no sigui preceptiva i necessària la intervenció de Procurador i la representació pugui ser atribuïda als mateixos.”

Atentament,