Comunicat 205/2020 – Doctrina Tribunal Suprem relativa a l’acusació particular

Benvolgudes i benvolguts,

El Tribunal Suprem canvia la seva doctrina i fixa que la víctima constituïda en acusació particular en un procés judicial no recupera el dret a la dispensa de declarar si renuncia a aquesta posició processal.

Canvi de jurisprudència: correcció de l'Acord Plenari de 23 de gener de 2018 (apartat 2n), declarant que no recobra el dret de dispensa (art. 416 de la Llei d'enjudiciament criminal), qui ha estat víctima-denunciant i ha ostentat la posició d'acusació particular, encara que després desisteixi en la mateixa.

Cordialment,