Comunicat 206/2020 – Modificació de l’art. 324 de la LE Criminal

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem la Llei 2/2020, de 27 de juliol, que ha estat publicada en el BOE avui, per la qual es modifica l'article 324 de la Llei de Enjudiciament criminal.

Entrada en vigor: A l’endemà de la publicació.

Disposició transitòria. La modificació de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal és aplicable als processos en tramitació a l'entrada en vigor d’aquesta llei. A aquest efecte, el dia d'entrada en vigor serà considerat com a dia inicial per al còmput dels terminis màxims d'instrucció establerts en l’article esmentat.

Cordialment,