Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la llei sobre TrÓnsit

"Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles motor i seguretat vial, aprovat pel Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. "