Comunicat 241/2020 - Instruccions accés edifici judicial de Figueres

Benvolgudes i benvolguts,

En atenció a les indicacions que hem rebut del Deganat, us traslladem novament l’acord que us vam fer arribar dies enrere i que és important que tingueu en compte quant a l’accés a l’edifici judicial per a testimonis i/o pèrits que vulgueu proposar com a prova directa en judicis o compareixences.

Així mateix adjuntem formulari que heu de complimentar i presentar quan s’escaigui.

Ben atentament,